Maahanmuuttajan palvelut

 
 

Maahanmuuttajan palvelut

 

Forssan kaupungin kotouttamispalvelut järjestetään monialaisesti, tavoitteellisesti ja yhteistyössä palveluverkoston kanssa asiakkaan palvelutarpeisiin perustuen. Kotouttamispalveluissa sovitetaan yhteen kotoutujan palvelutarve ja olemassa olevat palvelut tavoitteena vaikuttava kotoutuminen. Tavoitteena on kestävä kotoutuminen Forssaan ja yhteiskuntaan.

Forssan seudun kotouttamisohjelma löytyy sivun oikeasta laidasta dokumenttina.


Yleinen Infopankki kotoutujalle:

http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/maahanmuuttajana-suomessa/kotoutuminen-suomeen

Suomi.fi -palvelut maahanmuuttajalle:

https://www.suomi.fi/suomifi/suomi/palvelut_aiheittain/maahan-_ja_maastamuutto/maahanmuutto/index.html


http://tem.fi/perustietoa-suomesta - Life in Finland

www.migri.fi – Maahanmuuttoviraston sivut

www.kela.fi – Tietoa Suomen sosiaaliturvan vakuutuksesta

http://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/kotikunta_ja_vaestotiedot/Ulkomaalaisten-rekisterointi/

www.vero.fi – Tietoa verotuksesta

www.poliisi.fi/ – Tietoa poliisin toiminnasta


Suomen kieli

Aikuiset voivat opiskella suomen kieltä muun muassa omatoimisesti, yhdistysten ja järjestöjen toiminnoissa, vapaan sivistystyön kursseilla Wahren-opistossa, Te-toimiston kotouttamiskoulutuksessa ja aikuiskoulutuksen sekä kaupungin avointen kielikurssien avulla. Kielen opettelu aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja sitä tuetaan monipuolisesti, myös kotoutujan oma halu opetella suomen kieltä ratkaisee. Mahdollisuuksista opetella kieltä tiedotetaan ja neuvotaan ja niistä on hyvä kysyä myös ohjauksen yhteydessä.


Suomen kieltä ja kulttuuria voi opiskella monella eri tavalla:

 http://www04.edu.fi/suomeaolehyva/  - suomen kielen alkeet

www.yle.fi/opinportti/supisuomea – Kielioppi- ja sanastotehtäviä

http://donnerwetter.kielikeskus.helsinki.fi/FinnishForForeigners/ – Tietoa Suomesta

www.edu.fi/oppimateriaalit/ymmarrasuomea/ – Harjoituksia luetun tekstin ymmärtämiseen

www.oneness.vu.lt/fi/ – Monipuolisia suomen kielen harjoituksia

www.uuno.tamk.fi/ – Sanastoharjoituksia

www.digitaldialects.com/Finnish.htm – Sanastoharjoituksia

www.kotisuomessa.fi/group/aikis - monipuoliset harjoitustehtävät

http://virtuoosi.pkky.fi/vilma – Yhteiskuntatietoa Suomesta, tehtäviä

http://elearning.fi/matsku/ - Tervetuloa töihin - suomen kieltä, suomalaista työkulttuuria

http://www.edu.fi/ammattikoulutus/maahanmuuttajien_koulutus/verkkomateriaaleja_opetukseen sanakirjoja, sanastoja ja harjoitustehtäviä eri aloille

www.edu.fi/hygieniaosaaminen - sanasto ja harjoitustehtävät hygieniapassia varten

www.yle.fi/java/yki/index.nvl – Harjoituksia YKI- tutkintoa varten

http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_kielitutkinnot

www.uta.fi/~km56049/finnish/ – Suomen kielen kielioppi


Kotouttamistyö

FSHKY:n kotouttamistyö vastaa kiintiöpakolaisten, vastaanottokeskuksista kuntiin muuttaneiden sekä muiden erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien alkuvaiheen laaja-alaisesta sosiaalityöstä. Kotouttamistyön tavoitteena on edesauttaa asiakkaiden valmiuksia toimia suomalaisen yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä, tukea itsenäistä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Kotouttamistyön palveluihin kuuluvat 


Työ ja yrittäminen

Forssan Yrityskehitys Oy, Hämeen Te-toimisto sekä yrityspalvelujen muu verkosto auttavat yrityksen perustamisessa ja yrittämiseen liittyvissä asioissa.

Hämeen Te-toimisto, Kanta-Hämeen monialainen työllistymistä edistävä yhteispalvelu (MYP) ja Forssan kaupungin työllisyyspalvelut Työvoitto auttavat työllistymiseen liittyvissä asioissa. Työllisyyspalvelut ja Yrityskehityksen löydät kaupungin sivuilta kohdasta Työ ja yrittäminen.

Lisäksi hankeyhteistyönä tarjotaan palveluohjausta ja valmennusta sekä työnantajakontakteja.

Suomen kielen oppiminen ja englannin kielen osaaminen tukevat työllistymistä.


Työntekoon ja työnhakuun liittyviä linkkejä:

http://www.ttl.fi/fi/muuttuva_tyoelama/toissa_suomessa/sivut/default.aspx - Töissä Suomessa - tietoa suomalaisesta työelämästä 13 kielellä

www.te-palvelut.fi – Työ- ja elinkeinoministeriö: tietoa työnhausta, avoimia työpaikkoja

www.te-info.fi – Tietoa työ- ja elinkeinotoimiston kotoutuja-asiakkaalle

www.te-palvelut.fi/finnwork – Tietoa Suomen työelämän säännöistä

www.oph.fi – Opetushallitus – tietoja mm. ulkomaisten tutkintojen rinnastamisesta

www.valvira.fi – ammattioikeudet ulkomaalaisten sosiaali- je terveydenhuollon ammattilaisille

www.tyosuojelu.fi – Tietoa työlainsäädännöstä, työturvallisuudesta eri kielillä

www.infopankki.fi/into– Tietoa sosiaaliturvasta sekä verotuksesta ulkomaalaisille

http://ec.europa.eu/eures/ – Tietoa työskentelystä, opiskelusta ja asumisesta EU:n alueella

http://www.tyj.fi/ - Työttömyyskassojen yhteisjärjestö

 

Yrityksen perustaminen:

www.te-palvelut.fi/mol/fi/04_yrittaminen/index.jsp - TE-palvelut työnhakijoille

www.perustamisopas.fi/- Tietoa yrityksen perustamisesta eri kielillä

www.uusyrityskeskus.fi/uusyrityskeskukset


Kasvatus ja opetus

Varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, erityisopetuksesta sekä perusopetuksesta löydät kattavat tiedot yhteystietoineen sivuilta kohdasta Kasvatus ja opetus. Valmistava ja -erityisopetus järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti. 

Toisen asteen opetusta järjestetään Forssan yhteislyseossa ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä. Valmistava opetus järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti.

www.ammattinetti.fi

www.opintopolku.fi

www.kiipula.fi

www.hyria.fi

www.faktia.fi

www.hamk.fi

www.hamekesayliopisto.fi


Terveydenhuolto

Terveydenhuollon palvelut, erikoissairaanhoidon ja mm. hammashoidon järjestää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä FSHKY. Lisätiedot löytyvät FSHKY:n sivuilta tai Forssan kaupungin sivujen linkeistä sekä puhelinvaihteesta.


Kolmas sektori ja vapaa-aika

Forssassa ja seudulla yhdistykset ja järjestöt sekä seurakunnat järjestävät palveluja, toimintaa ja yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia. Neuvomme eri vaihtoehdoista myös vapaa-aikaan liittyen.

Vapaa-ajan harrastuksiin löytyy kattava tarjonta eri lajeja ja yhdistysten toimintaa. Vapaa-ajan mahdollisuuksista on hyvä tiedustella myös suoraan eri yhdistyksistä tai ohjauksen yhteydessä.

 
 

Milla Elo, FSHKY

Maahanmuuttokoordinaattori

Forssan kaupungintalo, Turuntie 18, 30100 Forssa

puh. 03 4191 6063, milla.elo@fshky.fi

 

Teemu Jaatinen, FSHKY

Kotouttamisohjaaja

Forssan kaupungintalo, Turuntie 18, 30100 Forssa

puh. 040 630 3390, teemu.jaatinen@fshky.fi

 

Puhelinvaihde

Puh: 03 41 411

 

Jaakko Leskinen, Forssan kaupunki

Kotouttamisasioiden yhteyshenkilö, Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö

Forssan kaupungintalo, Turuntie 18, 30100 Forssa

puh. 050 564 0014, jaakko.leskinen@forssa.fi

 
Lomakkeet
 

Lomakkeet