Uusikylä III A

 
 

Uusikylä III A asemakaavamuutos

Asemakaavan muutos käsittää Sepänhaassa sijaitsevan Kuhalan kaupunginosan korttelin 27 sekä siihen liittyviä liikenne-, puisto- ja katualueita.
Kaavamuutosehdotus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 7.11.2011. Kaava on tullut voimaan 19.12.2011.


 
 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
Linkit
 

Linkit