Haudankorva III E

 
 

Haudankorva  III E asemakaavamuutos

Kutomon alueen itäpuolella sijaitsevan rakentamattoman teollisuusalueen sekä Van­han meijerin, kerrospytingin ja Forssan levyn teollisuuskiinteistön asemakaavaa muutetaan. Kaavoitusta tutkitaan maanomistajien aloitteesta. Muutoksessa tutkitaan voidaanko oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan mukaisesti sovittaa alueelle asumista ja ratkaistaan rantaan riittävät viheralueet ja -yhteydet. Kaavaa viedään eteenpäin Haudankorvan osayleiskaavan rinnalla.

Haudankorva III E -asemakaavamuutosluonnos on maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti alustavasti nähtävänä  12.2. - 9.3.2018 teknisen ja ympäristötoimen maankäytön  suunnitteluyksikössä, kaupun-gintalon 3. kerros, Turuntie 18, viraston aukioloaikoina.

Nähtävänäoloaikana osalliset voivat käydä tutustumassa kaavaluonnokseen ja ilmaista siitä  mielipiteensä. Kirjalliset mielipiteet voi myös toimittaa osoitteeseen  Forssan kaupunki, PL 62, 30101 Forssa tai kirjaamo@forssa.fi.

Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi ja kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 5360, anne.seppala@forssa.fi. 

Forssassa 9.2.2018

Kaupunginhallitus

 
 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
Linkit
 

Linkit