Sortohaka II C

 
 

Sortohaka II C asemakaavamuutos

Kiinteistön omistaja on pyytänyt kaavoitusta kiinteistölle 61-1-352-12.  Pyynnön mu­kaisesti kaavoituksen yhteydessä tutkitaan liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aihe­uttamattomien pienteollisuusrakennusten sekä järjestöjen toimitiloja sisältävien ra­kennusten korttelialueen (KTY-13) vyöhykkeeltä yhden osan muuttamista asuinkäyt­töön.

 
 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
Linkit
 

Linkit