Kartta ja paikkatietopalvelu

Ilmakuva Kartanonkadun ja Korkeavahan kerrostaloihin
 
 

Kartta ja paikkatietopalvelu

 Vastaa Forssan kaupungin kartastotehtävistä, ja valmistaa erilaisia numeerisia karttoja sekä toimittaa teema- ja kuva-aineistoja asiakkaiden tilausten mukaisesti. Paikkatietojärjestelmämme on Trimble Locus, josta voidaan toimittaa digitaalista kartta- tai kuva-aineistoa useissa eri tiedostomuodoissa ja tietosisällöltään vapaasti rajattuna. 

 Forssan kaupungilla on tekijänoikeus valmistamiinsa kartta- ja kuva-aineistoihin. Niiden myynti, levitys ja käyttäminen esimerkiksi julkaisupainatuksissa tai omilla www-sivuilla on tekijänoikeuslain nojalla sallittu vain maankäyttöpalvelun myöntämällä luvalla.

 Opaskartta

Painettuja nelivärisiä opaskarttoja, keskusta 1:10 000 ja haja-asutusalue 1:30 000, on myytävänä ja keskustan A3-kokoista opaskarttaa on saatavana maksutta Kaupungintalon palvelupisteessä. 

 Digitaalisen opaskartta-aineiston hinta on 20 € + alv (rajattu käyttöoikeus)

 - 200 € + alv (ei käyttörajoitusta). Tulosteet alkaen 14 € + alv.

Kantakartasto

Digitaalisesti Trimble Locus -ohjelmistolla ylläpidettävä kartasto (noin 50 km²) koostuu useista tietoelementeistä, jotka ovat vapaasti yhdisteltävissä asiakkaan tarpeen mukaan: mm. kiinteistörajat, rakennukset, rakenteet, maastokuviot, kasvillisuus, vesistöt, liikenneväylät, korkeuskäyrät ja -luvut, kaukolämpö-, vesi- ja viemärijohdot, sähkölinjat ja maaperätutkimuspisteet. Karttatulosteiden mittakaavan voi valita vapaasti.Koijärven ja Matkun kylien alueilta on myös saatavilla kantakarttaa.

Digitaalisen kantakartta-aineiston hinnat alkaen 20 € + alv,

Tulosteet alkaen 14 € + alv.

Tonttikartat

Tontinlohkomisessa tehty toimituskartta, josta käy ilmi mm. tontin rajamitat, ulottuvuus ja muodostuminen (sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset).

 Rakennuslupakartta

Tarvitaan haettaessa rakennuslupaa. Se sisältää ajantasaisen kantakarttaotteen, tonttikartan, asemakaavakartan ja asemakaavamääräykset. Kokonaishinta on 50 euroa.

Teemakartat 

Tilauksesta tehdään haluttua teematietoa sisältäviä karttoja.

Maastokartat

Maanmittauslaitoksen Maastotietokannasta, 1:10 000, on saatavana tulosteita.

Maanmittauslaitoksen Karttapaikka-palvelusta löydät koko Suomen kartat monessa mittakaavassa.

Kuva-aineistot

Kaupungin koko keskustaajaman alueelta on saatavana digitaalisessa muodossa ja paperitulosteena vapaasti valitussa mittakaavassa ortoilmakuvaa (kuvaukset 2004 ja 2011)  joko pelkkänä kuvana tai kartta-aineistoon yhdistettynä ortokuvakarttana.

Vanhat painetut kartat

Forssan ensimmäinen asemakaava vuodelta 1925, Bertel Jung.  Numeroitu näköispainos 200 kpl, 64.5 x 86 cm, hinta 25 euroa + alv.

 

Yhteystiedot

Maankäyttöpalvelu - Kartta ja mittaus
Kaupungintalo 3. kerros
PL 62, Turuntie 18, 30101 Forssa

Tiina Houkka
paikkatietokäsittelijä
03 4141 5335
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Tuomi Vesanto
kiinteistörekisterinhoitaja
03 4141 5333
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Armi Lempinen
maanmittausinsönööri
03 4141 5334
050 468 1077
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Tomi Laajalehto
maankäyttöinsinööri
03 4141 5332
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
Linkit
 

Linkit