Tonttijaot

 
 

Nähtävillä olevat tonttijaot


 

Tonttijakoehdotuksen 061-053102 asettaminen julkisesti nähtäville 

Forssan kaupungin Maankäyttöpalvelussa on 17.8.2017 valmisteltu tonttijakoehdotus Pispanmäen (14.) kaupunginosan korttelin 531 tonteille 9-11 rajoittuen Kiimassuontiehen, asemakaavan mukaisiin suojaviheralueisiin (EV-1) sekä etelän puolelta kaupungin omistamiin maa-alueisiin. Tonttijakoehdotus on valmisteltu osaan korttelista. Muuhun osaan korttelista on hyväksytty tonttijako (061-053101) 21.4.2016. Tonttijakoehdotuksen kohteena oleva alue on havainnollistettu sijaintikartta tj_053102 –linkin kautta.

Tonttijakoehdotus perustuu kaupunginvaltuuston 31.5.2015 hyväksymään ja 9.11.2015 voimaantulleeseen asemakaavaan L16 Kiimassuo.

Tonttijako laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 11 luvun säännöksien mukaisesti. Tonttijaolla jaetaan asemakaavassa määritetty rakennuskortteli rakennuspaikkoihin eli tontteihin. Tonttijaossa ei voida poiketa asemakaavassa hyväksytyn rakennuskorttelin ulkorajauksesta. Rakennuskorttelissa oleva alue on rakennuskiellossa siihen asti kunnes tonttijaon mukainen tontti on lohottu ja merkitty kiinteistörekisteriin. Lohkominen on erillinen kiinteistötoimitus.

Tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 15.9. – 29.9.2017 kaupungintalon aukioloaikana Maankäyttöpalvelun ilmoitustaululla (kaupungintalo III-kerros/ Turuntie 18, 30100 Forssa).

Tonttijakoehdotus on nähtävillä myös tj_kartta 061-053102 –linkin kautta

Tonttijakoehdotukseen liittyvät muistutukset tulee jättää viimeistään 29.9.2017 klo 15 kirjallisena yhdyskuntalautakunnalle osoitteeseen Forssan kaupunki/ kirjaamo, PL 62 30101 Forssa tai sähköpostitse kirjaamo(at)forssa.fi. Muistutuksen tekemiseen ovat oikeutettuja tonttijakoalueeseen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja haltijat sekä vastapäisen kiinteistön omistaja tai haltija, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa vastapäisen kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen.

Tonttijaon hyväksymisestä tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 40 § mukaisesti.

Lisätietoja tonttijakoehdotuksesta: Tomi Laajalehto, 03-4141 5332/ 050-3425 254, tomi.laajalehto(at)forssa.fi

Forssassa 13.9.2017          Forssan kaupunki
                                                        Maankäyttöpalvelu


 

Hyväksytyt tonttijaot, vuosi 2017

 
TonttijakotunnusLajiLajin tarkenneVaiheKaava
061 0048013003-Erillinen sitova tonttijako1-Tonttijako6-Voimassa061 L15
061 0303013002-Asemakaavaan sisältyvä sitova tonttijako1-Tonttijako6-Voimassa061 L20
061 0312053002-Asemakaavaan sisältyvä sitova tonttijako1-Tonttijako6-Voimassa061 L20
061 0387013003-Erillinen sitova tonttijako1-Tonttijako6-Voimassa061 L13
061 0388013003-Erillinen sitova tonttijako1-Tonttijako6-Voimassa061 L13
061 0392013003-Erillinen sitova tonttijako1-Tonttijako6-Voimassa061 L13
061 0393013003-Erillinen sitova tonttijako1-Tonttijako6-Voimassa061 L13
061 0395013003-Erillinen sitova tonttijako1-Tonttijako6-Voimassa061 L13
061 0396013003-Erillinen sitova tonttijako1-Tonttijako6-Voimassa061 L13
061 0397013003-Erillinen sitova tonttijako1-Tonttijako6-Voimassa061 L13
061 0471013003-Erillinen sitova tonttijako1-Tonttijako6-Voimassa061 L13
061 0472013003-Erillinen sitova tonttijako1-Tonttijako6-Voimassa061 L13
061 0473013003-Erillinen sitova tonttijako1-Tonttijako6-Voimassa061 L13
061 0474013003-Erillinen sitova tonttijako1-Tonttijako6-Voimassa061 L13
061 0846033003-Erillinen sitova tonttijako3-Tonttijaon muutos6-Voimassa061 H68
 

Yhteystiedot

Maankäyttöpalvelu - Kartta ja mittaus
Kaupungintalo 3. kerros
PL 62, Turuntie 18, 30101 Forssa

Tomi Laajalehto
maankäyttöinsinööri
03 4141 5332
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Aki Härmä
kaupungingeodeetti
03 4141 5330
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

 
 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
Esitteet
 

Esitteet

 
 
Linkit
 

Linkit