Rakennuslupa

 
 

rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen ja muuhun rakennustoimenpiteeseen tarvitaan lupa tai ilmoitus. Luvan tai ilmoituksen tarve riippuu rakentamisen laajuudesta ja rakennuspaikan sijainnista. Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuudesta säädetään mm. maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa sekä Forssan kaupungin rakennusjärjestyksessä (pdf). Ennen toimenpiteeseen ryhtymistä on luvan tarve syytä tarkistaa rakennusvalvonnasta.

Rakennuslupahakemukseen tarvittavat asiakirjat:

1. Rakennuslupahakemus ( 2 kpl )

2. Selvitys rakennuspakan hallintaoikeudesta ( 1 kpl )

3. Rakennuslupakarttapaketti (ei saa olla 3 kk vanhempi)

   Kartat ovat tilattavissa kaupungin kartta- ja mittauspalvelusta.

4. Rakennushankeilmoitus (RH1 - RH2) 1 kpl

5. Pääpiirustukset 3 sarjaa

6. Rakennuspaikan merkitseminen 1 sarja

7. Suunnitelma jätevesien käsittelyjärjestelmästä 3 sarjaa

8. Poikkeamislupapäätös/suunnittelutarvealueratkaisu

9. Vastaavan työnjohtajan hakemus/ilmoitus 1 kpl

10. Erityisalan työnjohtajan hakemus/ilmoitus 1 kpl

11. Rakennuksen energiaselvitys tai -todistus (RakMk D3)

12. Selvitys naapurin kuulemisesta rakennus-/toimenpideluvan vireilletulon johdosta ( 1 kpl / naapuri ) sekä tulevasta rakennustyöstä ilmoittaminen rakennuspaikalla

13. Lausunnot


 

Yhteystiedot

Rakennusvalvonta
Kaupungintalo 3. kerros
PL 62, Turuntie 18, 30101 Forssa

Jukka Laaksonen
rakennustarkastaja
(03) 4141 5320
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Mari Honkonen
tarkastusinsinööri, virkavapaalla 20.2.2018 saakka
(03) 4141 5608
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Saini Hallikainen
lupasihteeri
(03) 4141 5323
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi