Lapsen kotihoidon tukeminen

 
 

Kotihoidon tuki ja Forssa-lisä

Kotihoidon tuki

Perhe jossa on alle 3-vuotias lapsi, voi hakea Kelalta kotihoidon tukea, jos lapsi ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot eivät ole este kotihoidon tuen maksamiselle.

Lisätietoja Kelan sivuilta.

Kotihoidontuen kuntalisä = Forssa-lisä

Forssa-lisän maksamista koskevat edellytykset


 Forssa-lisää maksetaan

Muille perheen alle kouluikäisille lapsille maksetaan sisaruskorotusta, mikäli nämä eivät käytä varhaiskasvatuspalvelua. Esiopetukseen osallistuminen ei estä sisaruskorotuksen maksamista.

Forssa-lisän hakeminen

Forssa-lisä -hakemus  liitteineen toimitetaan varhaiskasvatustoimistoon (Turuntie 18).

Forssa-lisä on saajalleen veronalaista tuloa, josta kaupunki suorittaa ennakonpidätyksen. Myönteisen päätöksen saajan on toimitettava alkuperäinen verokortti varhaiskasvatustoimistoon.

 

Yhteystiedot

Varhaiskasvatus
Kaupungintalo 1.krs
PL 62, Turuntie 18, 30101 Forssa

Meiju Vettenranta
palvelukoordinaattori
03 4141 6210
varhaiskasvatus (at) forssa.fi

 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
Linkit
 

Linkit