Lukuja Forssasta

 
 

Perustietoa

Suurimmat työnantajat          

Etäisyyksiä lähikaupunkeihin

Työvoima elinkeinoaloittain 31.12.2013

 
Työllinen työvoima
 Työpaikat
Yhteensä
 6722
8285
Maa- ja metsätalous
 194
 171
Kaivostoiminta, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto;
vesi-, viemäri- ja jätehuolto
 144
 215
Teollisuus
 1492
  2018
Rakentaminen
 466
  544
Tukku- ja väh. kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus ja ravitsemus
 1327
 1854
Informaatio ja viestintä
 166
 253
Rahoitus ja vakuutus
 62
96
Kiinteistöala
 51
 61
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta;  hallinto- ja tukipalvelutoiminta, julkinen hallinto ja maanpuolustus, sos. vakuutus, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut
 2440
 2677
Muut palvelut
326
 342
Tuntematon
 54
 54

 TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS 123,3%

Väestöennuste 2015 - 2040/ Tilastokeskus trendilaskelma