Työsuojelu

 
 

Työsuojelu

Työsuojelulainsäädäntö ja kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimus velvoittavat kaupunkia ja henkilökuntaa läheiseen yhteistyöhön työsuojelutoiminnassa sekä sen kehittämisessä. Forssan kaupungin yhteistoimintaryhmä hoitaa omien tehtäviensä lisäksi työsuojelutoimikunnan tehtäviä.

Työsuojelu on osa henkilöstövoimavarojen strategista johtamista. Sen tarkoituksena on kehittää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, kestävää tuloksellisuutta tuottavaa työelämää ja henkilöstön kokemaa työhyvinvointia suunnitelmallisten henkilöstöstrategisten, terveyspainotteisten johtamis- ja toimintatapojen avulla.

Työsuojelun yhteistoiminta on työnantajan ja henkilöstön vuorovaikutteista yhteistoimintaa, jonka tarkoituksena on mahdollistaa työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan terveellisyyttä ja turvallisuutta koskevien asioiden käsittelyyn.

 

työsuojeluhenkilöstö

Työsuojelupäällikkö

Työsuojelupäällikkö toimii työnantajan edustajana työsuojeluasioissa. Forssan kaupungilla, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymällä, Forssa-asunnot Oy:lä ja Loimijoen kuntapalvelut Oy:llä on yhteinen kokopäivätoiminen työsuojelupäällikkö.

Työsuojeluvaltuutetut

Työsuojeluvaltuutetut ovat työntekijöiden edustajia työsuojeluasioissa. Toimialueen 1 työsuojeluvaltuutettu hoitaa opetushenkilöstön ja lastentarhanopettajien ja vastaavien työsuojeluasioita. Toimialueen 2 työsuojeluvaltuutettu hoitaa kaupugin muun henkilöstön työsuojeluasioita.

Työsuojeluasiamiehet

Katu- ja viherlaitokselle on nimetty työsuojeluasiamies samoin vesihuoltoliikelaitokselle on nimetty oma työsuojeluasiamies. He hoitavat toimialueensa työsuojeluun littyviä asioita oma työnsä ohessa ja ovat yhteistyössä työsuojeluvaltuutettuihin ja työsuojelupäällikköön.

 

Yhteystiedot

Työsuojelu
Linikkalankatu 2, 30100 Forssa.

Juha Järvinen
työsuojelupäällikkö
03 4191 3679
juha.jarvinen (at) fshky.fi

Tomi Laajalehto
työsuojeluvaltuutettu (toimialue 2)
050 3425 254
tomi.laajalehto (at) forssa.fi

Aija Ojansuu
työsuojeluvaltuutettu (toimialue 1)
03 4141 5475
aija.ojansuu (at) forssa.fi

Pekka Merikanto
työsuojeluasiamies
050 569 1746
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Topi Nikkanen
työsuojeluasiamies
050 596 5173
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

 
Lomakkeet
 

Lomakkeet