Vanhusneuvosto

 
 

Vanhusneuvosto

Forssan kaupungin vanhusneuvoston tarkoituksena on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa samoin kuin edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kaupungin päätöksentekoon.

Vanhusneuvosto pyrkii myös edistämään ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.

Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut toimintaansa kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät.

Vanhusneuvoston kokoonpano:

Seppo Nurmi, jäsen
Koppanen Matti, varajäsen

Huusela Elmi, jäsen

Mäkelä Lea, jäsen
Seppälä Liisa, varajäsen

Kujala Arja, jäsen
Rouvinen Eeva, varajäsen

Lehtimäki Aarre, jäsen
Wääri Keijo, varajäsen

Jokinen Pertti, jäsen
Järvinen Sulo, varajäsen

Heinilä Antti, jäsen
Perälä Jukka, varajäsen

Jolanki Pauliina, jäsen

Mäkipää Olavi, jäsen
Hannu Reko, varajäsen

Rajahalme-Tahvanainen, sihteeri

 
 
 
Linkit
 

Linkit