Musiikkiopistoon pyrkiminen

 
 
 
Tiedotteet ja ohjeet musiikkiopistoon pyrkimisestä lukuvuodeksi 2018 - 2019 tulevat tälle sivulle kevään aikana!


 

Musiikkileikkikoulu

Muutamissa ryhmissä vielä tilaa!

https://www.kuntapalvelut.fi/lounaishame/

Opintoja koskevista asioista saa tietoja musiikkiopiston kansliasta, p. (03) 4141 5800, (03) 4141 5801 ja musiikkileikkikoulusta (03) 4141 5873.


 
 

Valintakokeet ja aloittamisikä

Pyrkijän kykyjä ottaa vastaan opetusta tutkitaan testein, jotka liittyvät esim. sävelkorkeuden ja -keston erottamiskykyyn sekä musiikkimuistiin. Yksilötestissä taputetaan ja lauletaan opettajan mallin mukaan erilaisia rytmejä ja melodioita. Lisäksi pyrkijä laulaa yhden vapaavalintaisen laulun. Mikäli pyrkijä on saanut jo laulun tai jonkin soittimen opetusta tai hän on soittimen käytössä harjaantunut, häntä pyydetään antamaan osaamisestaan näyte.

Sopiva musiikkiopintojen aloitusikä on hyvin henkilökohtainen asia. Myös valintakokeissa menestyminen on hieman ennalta arvaamatonta. Kysymys on keskittymiskyvystä, jota tarvitaan vaikkapa toistamistehtävissä.

Valintakokeet pyritään tekemään niin monipuolisiksi, että ne soveltuvat kaikille ikäryhmille. Yli 11-vuotiaille testi on kaksivaiheinen: kuuntelutesti ja yksilötesti. Kuuntelu kestää ½ tuntia ja yksilötesti noin 15 min.

Arvioijina on opettajista koostuva kolmen hengen ryhmä. Vanhemmat eivät ole mukana testitilanteessa.

Mitään alaikärajaa valintakokeissa ei ole, mutta harkinta ennen kokeeseen menoa on paikallaan! Mikäli oppilaspaikka onnistutaan saamaan, nuorelle oppilaalle olisi löydettävä sopiva opettaja ja juuri siinä aineessa, joka kiinnostaa.

Uusiksi oppilaiksi pyrkivien tulee toimittaa hakemuksensa musiikkiopiston kansliaan joko sähkö- tai kirjepostina. Jos hakemus toimitetaan sähköpostina, tallennetaan oheinen hakulomake omalle tietokoneelle, täytetään ja lähetetään sähköpostin liitteenä osoitteeseen musiikkiopisto@forssa.fi. Postin kautta hakemus lähetetään osoitteeseen Lounais-Hämeen musiikkiopisto / kanslia, Wahreninkatu 11 B, 30100 Forssa.

Hakemusten tulee olla musiikkiopistolla määräaikaan mennessä. Niiden perusteella annetaan testiaika pääsykokeisiin, jotka järjestään toukokuun viimeisellä viikolla Forssassa ja Somerolla.

 
 
Linkit
 

Linkit