aA
 
 
aA
 

Kaavoitus

Näkymä linjalta Kalliomäestä.
 
 
 


  Asemakaavaa vuodelta 1925, Bertel Jung

Kaavoitus / Maankäytön suunnittelu

Kaavoituksen tehtävänä on huolehtia maankäytön yleispiirteisestä suunnittelusta yleiskaavoilla ja yksityiskohtaisesta rakentamista ohjaavasta suunnittelusta asemakaavoilla sekä maankäytön suunnitteluun liittyvien ohjeiden ja selvitysten valmistelusta. Valmisteilla olevat kaavat löytyvät näiltä sivuilta omasta osiosta ja hyväksytyt kaavat omastaan.

Ajankohtaista
 • Lamminranta I A asemakaavamuutoksen ehdotusta käsitellään kaupunginhallituksessa 18.3.2019 julkista nähtäville asettamista varten.
 • Kaavoituskatsausta 2019 täydennetään ja käsitellään uudelleen yhdyskuntalautakunnassa 20.3.2019 ja sen jälkeen kaupunginhallituksessa.
 • Keskusta läntinen osayleiskaava -luonnosta käsitellään yhdyskuntalautakunnassa 20.3.2019 ja sen jälkeen kaupunginhallituksessa.
NähtävÄnä olevat kaavat
 • Tölö III E asemakaavamuutos 31.1.2019 käsittää Pihlajakadun, Pihlajakujan, Peltosaarenkadun, Lehmuskadun, Tölönkaaren, Vallikujan ja Alakujan varrella sijaitsevat kiinteistöt. Alueella sijaitsee mm. Tölön koulun ja sen tuntumassa olevat rakentamattomat kiinteistöt, joiden osalta kaavaa muutetaan siten, että uusi monitoimikeskus on mahdollista toteuttaa alueelle.
   
  Kaavaluonnos on maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti alustavasti nähtävänä 11.3. - 9.4.2019 teknisen ja ympäristötoimen maankäytön suunnitteluyksikössä, kaupungintalon 3. kerros, Turuntie 18, viraston aukioloaikoina.
   
  Nähtävänäoloaikana osalliset voivat käydä tutustumassa kaavaluonnokseen ja ilmaista siitä mielipiteensä. Kirjalliset mielipiteet voi myös toimittaa osoitteeseen Forssan kaupunki, PL 62, 30101 Forssa tai kirjaamo@forssa.fi.
   
  Lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi
   
  Forssassa 8.3.2019


Kaavoituskatsaus 2018

Kaavoituskatsaus
Kaavoituskatsauskartta

Yleistä kaavoituskatsauksesta

Maankäytönsuunnittelu laatii kaavoituskatsauksen, jossa esitellään valmisteilla olevat ja uudet vireille tulevat kuntaa koskevat maankäyttöhankkeet.

Kaavoituskatsauksessa esitellään lisäksi kaavoitushankkeiden käsittelyprosessi ja miten niiden sisältöön ja käsittelyyn voi vaikuttaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi 5.3.2018 vuoden 2018 kaavoituskatsauksen, jonka yhteydessä kuulutetaan maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti vireille seuraavat uudet kaavoitushankkeet:

Korkeavaha I BLunttila II EUusikylä III B ja Kaikula IV A asemakaavat ja asemakaavamuutokset.

Hankkeita koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat näh­tävänä teknisen ja ympäristötoimen maankäytön suunnitteluyksikössä, kau­pungintalon 3. krs, Turuntie 18 ja kaupungintalon palvelupisteessa, kaupunginkirjastossa sekä näillä sivuilla.

 
 

Yhteystiedot

Maankäytön suunnittelu - Kaavoitus
Kaupungintalo 3. kerros
PL 62, Turuntie 18, 30101 Forssa

Sirkka Köykkä
kaupunginarkkitehti
03 4141 5342
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Anne Seppälä
kaavoitusinsinööri
03 4141 5360
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Tuomo Hirvonen
projekti arkkitehti
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

 
 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
 
Linkit
 

Linkit