Kaavoitus

 
 
 

 Forssan keskusta - kaupunkikävely,  esite

Kaavoitus / Maankäytön suunnittelu

Ajankohtaista
  • Haudankorva osayleiskaavaa käsitellään yhdyskuntalautakunnassa 13.12.2017, josta se siirtyy kaupunginhallituksen käsittelyyn luonnosvaiheen kuulemista varten.
  • Rytökallio asemakaavaa käsitellään käsitellään  yhdyskuntalautakunnassa 13.12.2017, josta se siirtyy  kaupunginhallituksen käsittelyyn luonnosvaiheen kuulemista varten.
  • Keskusta II E asemakaavaa käsitellään kaupunginhallituksessa 4.12.2017.
  • Linikkala I F asemakaavaan liittyvä Linikkalan vanhan kyläalueen inventointi on valmistunut (pienempi versio).
  • Keskusta VI A asemakaavan vaihtoehto A valittiin kaupunginhallituksen kokouksessa 6.11.2017 esitettäväksi valtuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2017 kokouksessaan hallituksen esityksen.
Nähtävinä olevat kaavat

Kaavoituksen tehtävänä on huolehtia maankäytön yleispiirteisestä suunnittelusta yleiskaavoilla ja yksityiskohtaisesta rakentamista ohjaavasta suunnittelusta asemakaavoilla sekä maankäytön suunnitteluun liittyvien ohjeiden ja selvitysten valmistelusta. Valmisteilla olevat kaavat löytyvät näiltä sivuilta omasta osiosta ja hyväksytyt kaavat omastaan.

Kaavoituskatsaus 2017

Kaavoituskatsaus 2017
Kaavoituskatsauskartta

Yleistä kaavoituskatsauksesta

Maankäytönsuunnittelu laatii kaavoituskatsauksen, jossa esitellään valmisteilla olevat ja uudet vireille tulevat kuntaa koskevat maankäyttöhankkeet.

Kaavoituskatsauksessa esitellään lisäksi kaavoitushankkeiden käsittelyprosessi ja miten niiden sisältöön ja käsittelyyn voi vaikuttaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi 8.5.2017 vuoden 2017 kaavoituskatsauksen, jonka yhteydessä kuulutetaan maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti vireille seuraavat uudet kaavoitushankkeet:

Vieremä osayleiskaavaLinikkala I FUusikylä II LKuhala III D ja Haudankorva I C asemakaavat ja asemakaavamuutokset

Hankkeita koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat näh­tävänä teknisen ja ympäristötoimen maankäytön suunnitteluyksikössä, kau­pungintalon 3. krs, Turuntie 18 ja kaupungintalon palvelupisteessa, kaupunginkirjastossa sekä näillä sivuilla.

 
 

Yhteystiedot

Maankäytön suunnittelu - Kaavoitus
Kaupungintalo 3. kerros
PL 62, Turuntie 18, 30101 Forssa

Sirkka Köykkä
kaupunginarkkitehti
03 4141 5342
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Anne Seppälä
kaavoitusinsinööri
03 4141 5360
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

Elisa Tegel
kaavoitusarkkitehti
03 4141 5346
etunimi.sukunimi (at) forssa.fi

 
 
Lomakkeet
 

Lomakkeet

 
 
 
Linkit
 

Linkit